Spre deosebire de stingătoarele de incendiu și sistemele de hidranți interiori, agenţii de stingere nu necesită operațiuni de verificare, reparare sau înlocuire componente respectiv încărcături. Așadar, singurul pericol la care sunt supuși beneficiarii este achiziţionarea de produse neconforme, mai precis agenți de stingere necertificaţi, care nu pot atinge performanțele minime impuse de standardele în vigoare.

 

            Aceast lucru înseamnă substanțe care nu au proprietăţi de stingere corespunzătoare.

 

            Trăsăturile comune ale agenților de stingere neavizați sunt:

 

       - Lipsa marcajelor sau marcaje incomplete pe eticheta produsului;

       - Nerespectarea rețetei de preparare;

       - Diluarea cu apă (în cazul spumanţilor).

            La fel ca și în cazul celorlalte produse PSI pulberile și spumanţii neconformi:

 

       1. Fie nu au certificat de conformitate;

       2. Fie au certificat de conformitate însă nu respectă rețeta de preparare descrisă de acesta.

           

            Având în dotare agenți de stingere neconformi, beneficiarii riscă în primul rând amenzile din partea organelor de control abilitate.

 

            Însă mai mult de atât, riscă ca un incendiu  să nu poată fi stins în timp util și acesta să ia proporţii. În acest caz, facem referire în primul rând la posesorii de instalații fixe de stins incendii, prezente întotdeauna în incinta obiectivelor cu risc ridicat: rafinării, depozite de carburant, industrie grea, aeroporturi, porturi, terminale de încărcare/descărcare mărfuri (inclusiv periculoase) etc.


Inscriere newsletter