Toate neregulile și abaterile de la lege din piața PSI influențează negativ beneficiarii:

 

       1. Economic (beneficiarii sunt cei care suportă costurile);

 

       2. Direct (beneficiarii riscă în faţa unor pericole pe care adesea le minimizează).

 

            În ceea ce privește sistemele de hidranți interiori, vom enumera cele mai frecvente modalități de a înșela beneficiarii:

 

       A. Comercializarea de produse neconforme

 

            Un sistem hidrant interior neconform este acela care:

       1. Fie nu are certificat de conformitate;

       2. Fie nu respectă rețeta de preparare descrisă în certificat.

 

            Există firme care asamblează sisteme de hidranți interiori neconforme folosind diverse componente care sunt alese pe criteriul “cele mai ieftine” și care nu au legătură cu certificatul de conformitate.

 

            Astfel, un sistem compus din cea mai ieftină cutie căreia i se adaugă cel mai ieftin furtun și cel mai ieftin racord împreună cu cea mai ieftină țeavă de refulare este un produs necertificat (neconform).

 

            La fel de gravă este situația în care se folosește certificatul de conformitate al unui model anume, însă în realitate se livrează un sistem diferit, alcătuit din componente necertificate sau care nu corespund rețetei de preparare.

 

            Producătorii care livrează sisteme de hidranți interiori conforme lipesc eticheta lor originală și emit o declarație de conformitate (performanță). Produsele necertificate nu dețin aceste două elemente.

 

            De asemenea, este interzisă comercializarea de cutii hidrant neechipate precum la fel de adevărat este că acestea nu se pot certifica independent de sistem. Singura componentă care poate fi certificată separat este furtunul de refulare.

 

       B. Falsa identificare

 

            Primul pas înaintea începerii lucrărilor de verificare și reparare ale sistemelor de hidranți este identificarea lor. Acest lucru presupune în mod automat existența etichetei originale pusă de producător. Identificarea servește la:

 

       1. Verificarea conformității sistemului cu standardele prin intermediul certificatelor;

 

       2. Cunoașterea componentelor de schimb care alcătuiesc sistemul, în situația în care este nevoie de înlocuiri.

 

            Unii prestatori de servicii ignoră acest pas și execută lucrări de verificare, reparare și înlocuire de componente ale sistemelor de hidranți interiori necertificate și/sau neidentificate.

 

            Consecința directă a acestui fapt este oferirea unei garanții pentru un produs despre care nu se știe nimic (certificate, componente), nici măcar dacă satisface performanțele necesare funcționarii, conform P118 și standardelor EN.

 

       C. Verificarea sistemelor fără a înlocui componentele / Înlocuirea cu componente necertificate

 

            Există situații în care manopera de verificare se execută superficial și chiar dacă se constată anumite componente defecte și aflate în imposibilitatea de a fi reparate, acestea sunt lăsate la locul lor și nu sunt prevăzute în necesarul de înlocuire.

 

            Totodată există și situații în care unele componente sunt înlocuite, însă nu cu cele originale (conform anexei certificatului de conformitate), ci cu altele oarecare, de obicei cele mai ieftine.

 

            Astfel, un furtun de refulare original și certificat conform EN 14540 poate fi înlocuit (în neștiința de cauză a beneficiarului) cu un furtun necertificat cu performanțe tehnice mult inferioare primului. Fenomenul este valabil și pentru celelalte componente.

 

            De aceea este bine că beneficiarul să facă înlocuirile în nume propriu. La achiziționarea lor, acesta trebuie să se asigure (atât din documentație cât și din recepția materialelor) că ele corespund cu certificatul original al sistemului de hidrant interior pentru care se face înlocuirea.

 

       D. Manoperă fictivă

 

            Există situații în care manopera de verificare nu se execută deloc, firma prestatoare de servicii lipind doar eticheta de verificat fără să urmeze nici unul din pașii prevăzuți de P118.

 

            De obicei acest lucru se vede în primul rând în cazul ofertării cu prețuri de verificare neobișnuit de scăzute. Este ideal ca în timpul verificărilor sistemelor de hidranți interiori reprezentanții prestatorului de servicii să fie asistați de un cadru tehnic din partea beneficiarului care în prealabil să ia la cunoștință informațiile necesare prevăzute în P118.

 

       E. Componente fictive

 

            Deși un fenomen des practicat în cazul stingătoarelor de incendiu, componentele fictive (înlocuirea scriptică de componente) se întâlnesc mai rar în cazul sistemelor de hidranți interiori deoarece:

 

       - Înlocuirea de componente nu se face automat, ci în baza unei constatări realizate în urma verificării;

 

       - Beneficiarul poate alege să înlocuiască componentele în nume propriu.

 

            În mod normal, în urma verificării și a constatării unor  componente defecte care trebuiesc înlocuite, prestatorul de servicii întocmește beneficiarului un necesar. Acesta din urmă poate opta să încredințeze înlocuirea lor firmei prestatoare sau le poate schimba în regie proprie.

 

            Sub nicio formă nu trebuiesc acceptate înlocuiri de componente în absența unui necesar întocmit în urma operațiunilor de verificare.

 

       F. Nu se emit devize

 

            În mod normal, justificarea lucrărilor de verificat și reparat ale sistemelor de hidranți interiori se face printr-un deviz identic cu cel pe care-l pun la dispoziție service-urile auto. Din acest document trebuie să reiasă separat manopera de verificare, manopera de reparare și eventualele componente ce necesită înlocuire.

 

            În situația existenței unei facturi cu o singură poziție “mententanţă sisteme hidranți interiori” care “cuprinde tot inclusiv câteva componente înlocuite” această este de obicei o înșelătorie care încarcă beneficiarul cu un cost artificial.

 

            Toate tipurile de manoperă, piese și componente trebuie să reiasă separat din devizul de execuție al lucrărilor.

 

            Lipsa devizului care să demosntreze exact înlocuirea a X racorduri, Y furtunuri și Z țevi de refulare înseamnă că prestatorul de servicii nu are neapărată nevoie de intrări pe respectivele piese (deci poate face înlocuiri strict scriptice) deoarece:

 

       - Raportat la beneficiar: toate costurile sunt incluse în prețul facturii, inclusiv componentele;

 

       - Raportat la ANAF: beneficiarul nu a avut nevoie decât de verificare, nu s-a înlocuit nimic.

 

       G. Etichete false

 

            Chiar dacă la momentul redactării acestui material nu cunoaștem incidente în care s-au falsificat etichete de producător și s-au lipit pe sisteme neconforme pentru a justifica o falsă identificare şi pentru a prelungi viața respectivului produs neconform, vom aduce în discuție acest aspect și în cursul acestui capitol

 

            Așa cum am arătat anterior, în cazul stingătoarelor, fenomenul de falsificare a etichetelor de producător și lipirea lor pe produse neconforme a avut o amploare destul de ridicată în anii 2017-2018.

 

            Este de asemenea știut că în perioada anterioară apariției standardelor EN 671-1 și EN671-2 (2012) toate sistemele de hidranți interiori au fost asamblate folosind componente necertificate de la diverși furnizori, acestea devenind neconforme începând cu anul 2012.

 

            Apariția standardelor mai sus menționate nu a stopat însă fenomenul de instalare a sistemelor neconforme. Acesta nu este pe deplin oprit nici în 2020.

 

            Este foarte important ca beneficiarul să cunoască ce fel de tipuri de sisteme are în dotare: dacă sunt certificate sau nu, dacă au etichetele originale ale producătorilor și care sunt aceștia. Este cea mai eficientă cale de a se feri de etichete false.


Inscriere newsletter