Spre deosebire de stingătoarele de incendiu și sistemele de hidranți interiori, accesoriile PSI nu necesită operațiuni de verificare, reparare sau înlocuire de componente, respectiv de încărcături.

 

            Așadar, singurul pericol la care sunt supuși beneficiarii este achiziționarea de produse neconforme, mai precis accesorii PSI necertificate, care nu pot atinge performanțele minime impuse de standardele în vigoare.

 

            Aceasta înseamnă:

 

       - Furtunuri de refulare care cedează la presiuni foarte joase și care au o durată de viață foarte scurtă chiar dacă nu sunt folosite;

 

       - Racorduri, reducţii, chei pentru racorduri, distribuitoare ușor casante în cazul loviturilor și care nu rezistă la presiunile de lucru ale instalațiilor;

 

       - Produse a căror trasabilitate nu poate fi stabilită din lipsa marcajelor, neputându-se cunoaște firma producătoare.

 

            Trăsăturile comune ale accesoriilor neavizate sunt:

 

       - Lipsa marcajelor sau marcaje incomplete;

 

       - Folosirea de materiale inferioare calitativ celor impuse de standarde;

 

       - Proceduri de producție care nu permit outputul unor accesorii care să satisfacă cerințele minime de performanță.

 

            La fel ca și în cazul celorlalte produse PSI, accesoriile neconforme:

 

       1. Fie nu au certificat de conformitate;

       2. Fie au certificat de confirmitate dar nu respectă rețetele de preparare si/sau materialele descrise.

 

            Având în dotare accesorii neconforme, beneficiarii riscă în primul rând amenzile din partea organelor de control abilitate. Însă mai mult de atât, riscă să nu poată folosi respectivele accesorii în caz de incendiu. Având în vedere că procesul de transport al apei presupune lucrul cu presiuni ridicate de până la 15 bari, folosirea de accesorii neconforme (prin probabilitatea ridicată de rupere și deformare) prezintă și un risc pentru sănătatea și siguranța personalului care le folosește, inclusiv echipele de intervenție ale pompierilor.

 

            Din punct de vedere economic, producerea și comercializarea de accesorii PSI neconforme reprezintă un furt care se răsfrânge direct asupra beneficiarului dar și o formă gravă de concurență neloială.

 

            Falsurile se regăsesc și în această categorie de produse: există agenți ecomomici care folosesc documente ale unor produse certificate și vând în realitate produse neconforme.

 

            Doar prin coroborarea tuturor informațiilor disponible din documente cu marcajele și dimensiunile accesoriilor PSI, beneficiarii se pot asigura că nu sunt înșelați în cursul procesului de achiziție.


Inscriere newsletter