CLASIFICAREA SISTEMELOR DE HIDRANȚI INTERIORI

            Sistemele de hidranţi interiori sunt alcătuite din:          - O componentă care face racordarea furtunului de refulare la reţeaua de apă;        - Un furtun de refulare;        - O ţeavă de refulare;        - Un tambur metalic pe care se înfaşoară furtunul;        - O cutie de metal de diverse dimensiuni care încastrează tot sistemul.Citeste articolul

PROCEDURĂ DE AVIZARE SISTEME HIDRANȚI

            Pentru a putea produce și comercializa sisteme de hidranți interiori, acestea trebuiesc mai întâi supuse unui proces de certificare a cărui menire este să ateste că produsele proiectate și executate de o anumită societate comercială corespund cu cerințele standardelor în vigoare.Citeste articolul

REȚETA FIECĂRUI SISTEM

            La fel ca stingătoarele de incendiu, sistemele de hidranți interiori aparţin unui anumit tip și fiecare în parte reprezintă un anumit model.Citeste articolul

DEFINIȚII ȘI MARCAJE

            DN = diametrul nominal al furtunului de refulare.Citeste articolul

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI

              Un produs este conform atunci când:          1.Citeste articolul

VERIFICARE SISTEME / ĪNLOCUIRE COMPONENTE

            Verificarea sistemelor de hidranți interiori se face doar de către firme autorizate IGSU.Citeste articolul

IDENTIFICARE ȘI MARCAJE

            Înainte de începerea operațiunilor de verificare și reparare a sistemelor de hidranți interiori, firmele autorizate trebuie să facă identificarea lor.Citeste articolul

COMPONENTE ORIGINALE

            În cazul înlocuirii de componente ale sistemului de hidrant interior, firmele prestatoare de servicii trebuie să folosească pentru fiecare model de sistem certificat, doar componentele originale care au alcătuit prototipurile avizate și care sunt prezentate în certificatele originale.Citeste articolul

CUM POT FI ĪNŞELAŢI BENEFICIARII?

            Toate neregulile și abaterile de la lege din piața PSI influențează negativ beneficiarii:          1.Citeste articolul

RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR

            În cele ce urmează va prezentăm ce trebuie să faceți pentru a evita recepția și dotarea cu sisteme de hidranți neconforme.Citeste articolul

DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

            Declarația de conformitate sau declaraţia de performanţă este un document emis la comercializarea sistemului hidrant care spune pe scurt că produsele x,y,z, care se regăsesc în factura nr.Citeste articolul

RECEPȚIA CORECTĂ A LUCRĂRILOR DE MENETENANŢĂ

            În cele ce urmează, va prezentăm ce trebuie să faceți pentru a vă asigura că lucrările de verificat și reparat sisteme de hidranți interiori au fost executate corespunzător:               Înainte de a contracta serviciile de mentenanță:          a.Citeste articolul

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

            Nu vă lăsăți păcăliți crezând că orice problema apare în perioada de garanție este exclusiv imputabilă producătorului sau prestatorului de servicii.Citeste articolul

COCNCLUZII

            .Citeste articolul

Inscriere newsletter