CLASIFICAREA STINGĂTOARELOR

            Se face în funcție de masa nominală de agent de stingere conținută dar și în funcție de tipul acesteia.Citeste articolul

PROCEDURA DE AVIZARE A STINGĂTOARELOR

            Pentru a putea produce și comercializa stingătoare de incendiu, acestea trebuie certificate mai întâi.Citeste articolul

REȚETA FIECĂRUI STINGĂTOR

            Certificatele stingătoarelor de incendiu, la fel ca și Lista Mijloacelor Certificate conform OMAI 88/2012, menţionează termenii: “clasă”, “tip”, și “model”.Citeste articolul

DEFINIȚII ȘI MARCAJE

            Focarul = este performanța de stingere a unui stingător unde:        - Clasa A = materie solidă (lemn, hârtie, carton);        - Clasa B = materie lichidă (benzină, motorină etc.Citeste articolul

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII STINGĂTORULUI

            Un produs este conform atunci când:          1.Citeste articolul

SERVICE STINGĂTOARE / SCOATERE DIN UZ

            Firmele prestatoare de servicii de verificat, reparat și încărcat stingătoare de incendiu sunt guvernate de OMAI 138 / 2015, care este disponibil și pe site-ul www.Citeste articolul

ETAPELE SERVICE-ULUI PENTRU STINGĂTOARE

            Conform OMAI 138 / 2015, etapele sunt:          "Verificarea stingătoarelor de incendiu          ART.Citeste articolul

IDENTIFICARE ȘI MARCAJE

            Conform OMAI 138/2015, înainte de începerea operațiunilor de verificare, reparare şi încărcare stingătoare, trebuie să se efectueze “identificarea” stingătorului de incendiu.Citeste articolul

GARANȚIE, VALABILITATE ȘI DURATĂ DE VIAȚĂ

            Conform OMAI 138/2015,  durata de viață a unui stingător este de 20 de ani.Citeste articolul

PIESE ȘI ĪNCĂRCĂTURI ORIGINALE

            Conform OMAI 138/2015 “în urma operațiunilor de verificare, reparare și reîncărcare, stingătorul trebuie să corespundă 100% cu modelul certificat”.Citeste articolul

CUM POT FI ĪNŞELAŢI BENEFICIARII?

            Toate abaterile de la lege din piața PSI se răsfrâng asupra beneficiarilor în două moduri:          1.Citeste articolul

STINGĂTOARELE NOI SUNT MAI IEFTINE DECĀT MENTENANȚA CONFORM PRESCRIPŢIILOR

            Aşa cum am prezentat în capitolul trecut, lucrările de mentenanță ale stingătoarelor sunt adeseori strict scriptice:          - Nu se schimbă incărcături;        - Nu se schimbă piese;        - Verificarea inseamnă de multe ori etichetarea si ștergerea de praf;        - Nu se face iscirizarea;        - Nu se face identificarea (corectă);        - În situatia in care se folosesc incărcături sau piese de schimb, acestea sunt cele mai ieftine, nu cele originale.Citeste articolul

RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR

            In cele ce urmează, prezentăm ce trebuie făcut pentru a evita recepția și dotarea cu produse neconforme.Citeste articolul

DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

            Declarația de conformitate este un document emis de producător și societățile revânzatoare care spune pe scurt că produsele x,y,z care se regăsesc în factura nr.Citeste articolul

RECEPȚIA CORECTĂ A LUCRĂRILOR DE MENETENANŢĂ

            În cele ce urmează vom prezenta ce trebuie făcut pentru a avea siguranţa că lucrările de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare au fost executate corespunzător:               Înainte de a preda stingătoarele:          a.Citeste articolul

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

            Nu vă lăsaţi păcăliţi crezând că orice problemă apare în perioada de garanţie este exclusiv imputabilă producătorului sau prestatorului de servicii.Citeste articolul

CONCLUZII

            .Citeste articolul

Inscriere newsletter