Conform OMAI 138/2015 “în urma operațiunilor de verificare, reparare și reîncărcare, stingătorul trebuie să corespundă 100% cu modelul certificat”.

 

            Acest lucru înseamnă că stingătorul care a fost verificat, reparat și/sau reîncărcat de către o firma autorizată prestatoare de servicii, odată întors la beneficiar va respecta întru totul rețeta originală cu care acesta a fost certificat, produs și comercializat.

 

            OMAI 138/2015 obligă firmele prestatoare de servicii să folosească pentru fiecare tip de stingător certificat, doar piesele originale (nu echivalente) care au alcătuit prototipurile avizate și care sunt prezentate în certificatele emise de laboratorul acreditat.

 

            Firmele care execută mentenanța stingătoarelor trebuie să aibă agreare de la producătorul stingătoarelor și de asemenea trebuie să aibă acces prin achiziție la piesele de schimb și încărcăturile originale ale stingătoarelor (se presupune automat că un producător care agrează în scris un prestator de servicii îi va pune la dispoziție și componentele necesare).

 

            Fiecare piesă de schimb originală are codul ei. Acesta ar trebui să se regăsească în toată documentația aferentă circuitului:

 

            -În factura și declarația de conformitate emise de producător la comercializarea pieselor de schimb;

 

            -În registrul de piese de schimb pe care toate firmele prestatoare de servicii trebuie să-l dețină și să-l completeze;

 

            -În devizul care trebuie emis către beneficiar pentru justificarea lucrărilor de mentenanță executate;

 

            -În intrările și ieșirile din gestiune ale producătorului și ale prestatorilor de servicii.

 

            Agenții de stingere nu au coduri. În cazul acestora se menționează denumirea comercială, numărul de referință al certificatului și emitentul acestuia (exemplu: Pulbere ABC20 ZX PD Standard N în conformitate cu certificat nr.: KB/218/14 emis de MPA Dresden).


Inscriere newsletter