Un produs este conform atunci când:

 

       1. Toate informațiile disponibile în certificatele originale de conformitate emise de laboratoare acreditate + anexele tehnice ale acestora + notificarea/certificatul de introducere pe piață în conformitate cu OMAI 88/2012 + Lista Produselor Certificate în conformitate cu OMAI 88/2012 + marcajele produsului + declarația de conformitate corespund;

 

       2. Produsul în sine corespunde cu toate informațiile de mai sus.

 

            Verificarea punctului 1 se face prin:

 

       - Studierea certificatelor originale de conformitate ale accesoriilor împreună cu anexele lor tehnice (cele emise de laboratoarele acreditate);

 

       - Studierea notificării / certificatului de punere pe piață din România în conformitate cu OMAI 88/2012;

 

       - Căutarea produsului în Lista Produselor Certificate conform OMAI 88/2012, publicată pe site-ul www.igsu.ro;

 

       - Verificarea informațiilor și a validității declarației de conformitate.

 

            Verificarea punctului 2 se face prin:

 

       - Măsurare dimensiuni, cântărire după caz;

       - Verificarea marcajelor: să existe, să fie complete și să corespundă cu certificatul de conformitate;

 

            Produsele sunt neconforme atunci când există unul sau mai multe conflicte între informațiile din documente și produsul în sine (marcaje, dimensiuni, lungime furtun etc.)

 

            Un produs neconform este un furt, iar păgubitul este beneficiarul.

 

            Mai multe informații despre acest subiect se găsesc în capitolul următor.

 

IMPORTANT:

            Consultarea fişei tehnice oferită de producator poate fi irelevantă. Aceştia şi le compun intern, pot scrie şi modifica orice informaţie si nu sunt verificate şi nici validate de autorităţi. Sunt dese situațiile când s-au pus falsuri pe piaţă şi fișele tehnice au fost modificate să corespundă cu produsul falsificat şi nu cu certificatul original. Doar certificatele emise de laboratoarele acreditate conferă siguranţa şi integritatea informaţiei.


Inscriere newsletter