Focarul = este performanța de stingere a unui stingător unde:

       - Clasa A = materie solidă (lemn, hârtie, carton);

       - Clasa B = materie lichidă (benzină, motorină etc.),

       - Clasa C = gaze;

       - Clasa D = metale care ard;

       - Clasa F = uleiuri și grăsimi.

 

            Presiunea de testare (PT) = presiunea la care sunt încercați cilindrii, valvele, furtunurile de refulare și ansamblul stingător (cu fluid).

 

            Presiunea de lucru (PS) = presiunea la care cilindrii, valvele și furtunurile funcționează optim. Presiunea maximă de lucru a ansamblului stingător nu poate fi mai mare decât presiunea maximă de lucru a oricăreia din componentele sale.

 

            Presiunea de spargere = presiunea la care cilindrii, valvele și furtunurile cedează.

 

            Temperatura de lucru (TS) = plaja de temperaturi în care componentele funcționează în parametri optimi. Ansamblul stingător trebuie să se încadreze într-aceasta. De exemplu: un ansamblu stingător nu poate fi certificat la -30 de grade C dacă una sau mai multe din componentele sale au fost testate la minim -20 de grade C. În schimb, un ansamblu stingător poate fi omologat, dacă una sau mai multe din componentele sale (inclusiv soluția spumantă în cazul stingătoarelor tip SM) au fost testate la -30 de grade Celsius.

 

            Codul componentelor = este de obicei numărul desenului tehnic al respectivei piese. Fiecare în parte are un desen și un număr unic.                                    

 

     MPa = Mega Pascal. 1 Mpa = 10 bari.

 

            Presiunea de operare a supapei de siguranță = în cazul în care gazele dintr-un recipient se dilată (prin expunerea la soare de exemplu), presiunea din interiorul cilindrului va fi mai mare decât presiunea de lucru. Valvele sunt prevăzute cu o supapă de siguranță care se declanșează în această situație. Presiunea la care aceasta funcționează este mai mare decât presiunea de lucru dar mai mică decât presiunea de testare.

 

            Volumul cilindrului = chiar dacă un model de stingător tip SM6 şi un model de stingător tip P6 folosesc acelaşi model de cilindru, volumul acestuia va fi diferit în cele două situaţii din cauza faptului ca toți cilindri care se utilizează în producţia de stingătoare cu spumă mecanică şi apă trebuie să aibă un inveliș intern suplimentar care protejează pereții acestuia de coroziune. Stratul protector micșorează volumul acestuia.

 

            Marcajul cilindrului = un marcaj de tipul “HX PT 27 BAR PS 17 BAR -30/+60 CE0029 04/16 005 2452” înseamnă:

       - HX = indicele producătorului cilindrului;

       - PT 27 BAR = presiunea de testare a cilindrului este de 27 de bari;

       - PS 17 BAR = presiunea maximă de lucru a cilindrului este de 17 bari;

       - -30/+60 = plaja de temperaturi în care funcționează cilindrul în parametri optimi;

       - CE 0029 = certificatul de tip PED a fost emis de laboratorul care are indicele CE0029, în acest caz, APRAGAZ;

       - 04/16 = luna și anul producției cilindrului, în acest caz, aprilie 2016;

       - 005 = lotul din care face parte cilindrul;

       - 2452 = seria unică a cilindrului din lotul 005 care a avut în componență 3000 de bucăți, numerotate de la 0001 la 3000.

 

            Marcajul Valvei = un marcaj de tipul "Z CE0035 -30/+60/ PT27 PS 17 BAR 16” înseamnă:

       - Z = indicele producătorului valvei;

       - CE0035 = certificatul de tip PED a fost emis de laboratorul care are numărul CE0035, în acest caz, TUV;

       - -30/+60 = plaja de temperaturi în care funcționează valva în parametri optimi;

       - PT 27 BAR = presiunea de testare a valvei este de 27 de bari;

       - PS 17 BAR = presiunea maximă de lucru a valvei este de 17 bari;

       - 16 = anul producției valvei, în acest caz, 2016.

 

Alte marcaje = manometrul și furtunul trebuie să aibă marcaje. De obicei acesta este codul produsului, respectiv numărul desenului tehnic.

 

            Marcajele etichetei = Etichetele trebuie să fie în conformitate cu EN 3-7:2004 + A1:2007 sau EN 1866-1:2008. Etichetele stingătoarelor trebuie să cuprindă minim următoarele informații:

 

       - Clasa, tipul şi modelul stingătorului;

       - Focarul (performanța de stingere);

       - Instrucțiunile de folosire ale stingătorului;

       - Atenționările la eventuale pericole legate de folosirea stingătorului;

       - Agentul de stingere cu care este încărcat stingătorul;

       - Presiunea de lucru;

       - Plaja de temperaturi;

       - Numărul certificatului emis de laborator (număr de referință) aferent modelului respectiv;

       - Numărul CE al laboratorului care a emis certificatul de conformitate cu PED (CE0029, CE0062, CE0437 etc.);

       - Luna și anul fabricației;

       - Datele producătorului: denumire, adresă, date de contact.

 

IMPORTANT:

            Sub nicio formă informațiile de pe eticheta stingătorului nu trebuie să intre în conflict cu informațiile de pe marcajele componentelor (presiuni, temperaturi, număr de referință etc.). Laboratorul care a emis certificatul de conformitate pentru cilindru nu este obligatoriu același laborator care a emis certificatul pentru valvă și/sau pentru ansamblu stingător. Astfel un ansamblu stingător certificat de MIRTEC (CE0437) poate avea în componenţă un cilindru certificat de TUV (CE0035) și o valvă certificată de Bureau Veritas (CE0062). Sub nicio formă eticheta originală a producătorului nu trebuie îndepărtată sau distrusă. Prestatorii de servicii au obligația să lipească etichetele de verificare doar lângă eticheta originală și niciodată peste. Beneficiarul trebuie să se asigure de bună starea și existența etichetei originale a producătorului, în caz contrar, stingătoarele vor trebui scoase din uz conform OMAI 138 / 2015.


Inscriere newsletter