DN = diametrul nominal al furtunului de refulare. Pe eticheta sistemului sunt trecute atât diametrul interior cât și cel exterior al furtunului, însă pentru referință se folosește diametrul nominal (intern).

 

            Debitul = cantitatea de apă minimă și maximă care este refulată într-un interval de 60 de secunde la o anumită presiune.

 

            Presiunea de lucru (PN) = presiunea la care sistemul hidrant interior funcționează în parametri optimi. Presiunea de lucru a sistemului nu poate fi mai mare decât presiunea de lucru a oricăreia din componentele sale.

 

            Presiunea de spargere = presiunea la care furtunul de refulare cedează. Aceasta trebuie să fie minim 2,5 x presiunea de lucru.

 

            Temperatura de lucru (TS) = plaja de temperaturi în care componentele sistemului funcționează în parametri optimi. Plaja de temperaturi a sistemului trebuie să se încadreze într-aceasta.

 

            Codul componentelor = este de obicei numărul desenului tehnic al respectivei piese. Fiecare în parte are un desen și un număr unice și sunt listate în anexa tehnică a certificatului.

 

            MPa = Mega Pascal. 1 Mpa = 10 bari.

 

            Marcaj robinet hidrant = un marcaj de tipul “ 2” PN16” înseamnă:

 

       - 2” = diametrul de racordare al robinetului;

       - PN 16 = presiunea nominală 16 bari.

 

            Marcajul racordului = un marcaj de tipul “C-52 2019 BOD MSZ 1092” înseamnă:

 

       - C-52 – racord tip C, diametru 52 mm;

       - 2019 – anul de fabricației;

       - BOD – logo-ul firmei producătoare;

       - MSZ 1092 – standardul de referință;          

 

Marcajul furtunului de refulare = un marcaj de tipul “EN 14540:2014-52-1,5(15) 2017 20m – DW-DOP. Nr. 2859/2017” înseamnă:

 

       - EN 14540:2014 – standardul pentru furtun plat compatibil cu sistemele de hidranți interiori;

       - 52 – diametrul nominal al furtunului de refulare;

       - 1,5 (15) = presiunea maximă de lucru a furtunului 1,5 MPa sau 15 bari;

       - 2017 – anul producției furtunului;

       - 20 m = lungimea rolei de furtun;

       - DW-DOP. Nr. 2859/2017 = numărul de referință al certificatului de conformitate;

       - La toate acestea se adaugă și informațiile despre firma producătoare (logo, denumire, date de contact).

 

            Marcajul țeavii de refulare = un marcaj de tipul “OPEN/CLOSE UNI EN 671-2” înseamnă:

 

       - OPEN/CLOSE – poziția de închis/deschis a țevii de refulare

       - UNI EN 671-2 – standardul pentru sistemele de hidranți interiori cu furtun plat cu care modelul de țeavă de refulare este în conformitate

 

            Marcajele etichetei = Etichetele trebuie să fie în conformitate cu EN 671-1 sau EN 671-2 Etichetele sistemelor de hidranți interiori trebuie să cuprindă informații precum:

 

       - Numărul CE al laboratorului care a emis certificatul de conformitate al sistemului (EX: CE1299);

       - Denumirea și datele producătorului;

       - Numărul de referință al certificatului de conformitate;

       - Numărul standardului de referință;

       - Tipul și modelul sistemului;

       - Diametrul exterior și interior furtun;

       - Presiunea de lucru;

       - Debitul minim;

       - Lungimea furtunului;

       - Tipul țevii de refulare.

 

IMPORTANT:

            Sub nicio formă informaţiile de pe eticheta sistemului nu trebuie să intre în conflict cu informaţiile de pe marcajele componentelor (presiuni, temperaturi, număr de referinţă etc.). Eticheta originală nu trebuie îndepărtată sau distrusă. Prestatorii de servicii au obligaţia să lipească etichetele de verificare doar langă eticheta originală şi niciodată peste. Beneficiarul trebuie să se asigure de bunăstarea si existenţa etichetei originale a producatorului, în caz contrar, sistemele pot fi declarate neconforme având în vedere imposibilitatea de a face identificarea.


Inscriere newsletter