Declarația de conformitate este un document emis de producător și societățile revânzatoare care spune pe scurt că produsele x,y,z care se regăsesc în factura nr. … din data de… corespund din punct de vedere tehnic cu certificatele aferente lor.

 

            Este practic un document prin care producătorul confirmă pe propria răspundere că produsele pe care le fabrică și livrează respectă prescripțiile tehnice ale avizelor în baza cărora acesta vinde legal stingătoarele de incendiu.

 

            Declarația de conformitate trebuie să contină obligatoriu următoarele informații:

 

       - produsele livrate (model, cantitate);

 

       - lotul sau seriile stingătoarelor;

 

       - denumirea și datele de contact ale producătorului;

 

       -  standardele și directivele aplicabile;

 

       -  Numerele de referință ale avizelor tip EN 3-7:2004 + A1:2007 și/sau EN 1866-1:2008 și numerele certificatelor PED modul B;

 

       - numele și datele de identificare ale laboratorului care a emis avizele precum și numărul CE atribuit producătorului în urma certificării produselor.

           

Notă: fiecare laborator acreditat să certifice produse care se vând pe piața UE are un indice unic, numărul CE. Exemplu: CE0437 aparține Mirtec S.A., numărul CE0062 aparține Bureau Veritas, CE0035 aparține TUV Rheinland etc.

            Declarația de conformitate este valabilă emisă atât de producător cât și de firmele revânzătoare, dacă este cazul.

 

            Conform OMAI 88/2012, articolul 17:  firmele distribuitoare au la rândul lor datoria să verifice înainte de procurarea bunurilor dacă producătorul deține certificate, introducere pe piață și dacă marfa pe care o revinde este în conformitate cu acestea.

 

            Structura unei declarații de conformitate este:

 

       1. Producător – nume, date de indentificare;

 

       2. Certifică pe propria răspundere că produsele din factura nr….. / data…… sunt în conformitate cu cerințele următoarelor directive / standarde;

 

       3. Enumerarea directivelor și/sau standardelor;

 

       4. Modul în care s-a făcut evaluarea conformității;

 

       5. Numerele certificatelor;

 

       6. Emitentul certificatelor;

 

       7. Confirmarea că produsele sunt certificate în conformitate cu OMAI 88/2012;

 

       8. Mențiuni despre sistemul de management al calității;

 

       9. Data;

 

       10. Semnătura emitentului.


Inscriere newsletter