Declarația de conformitate sau declaraţia de performanţă este un document emis la comercializarea sistemului hidrant care spune pe scurt că produsele x,y,z, care se regăsesc în factura nr. … din data de…, corespund din punct de vedere tehnic cu certificatele aferente lor.

 

            Este un document prin care producătorul confirmă pe propria răspundere că produsele pe care le fabrică și livrează respectă prescripțiile tehnice ale avizelor în baza cărora acesta vinde legal marfa pe piaţă.

 

            În cazul sistemelor de hidranţi interiori, declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele informaţii:

 

       - produsele livrate (model, cantitate) din factura cu numarul.... din data de......;

 

       - marcajul CE;

 

       - denumirea și datele de contact ale producătorului;

 

       - standardele și directivele aplicabile;

 

       - numerele certificatelor tip EN 671-1:2012 si/sau EN 671-2:2012;

 

       - numele și datele de identificare ale laboratorului care a emis avizele;

 

       - caracteristicile tehnice şi performanţele produsului.

 

            Declarația de conformitate este valabilă emisă atât de producător cât și de firmele revânzătoare, dacă este cazul.


Inscriere newsletter