Conform P118:

 

       “28.1. (1) Hidranţii de incendiu - interiori şi exteriori - trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop, utilizatorul trebuie să desemneze o persoană care să efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de risc de incendiu, dar cel puţin săptămânal.

       (2) La hidranţii interiori se urmăreşte, în principal:

 

       a) modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet;

       b) starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;

       c) accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi;

       d) să nu fie descompletat;

       e) să nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodări;

       f) marcarea să fie lizibilă şi corectă.

 

       (2) Persoana desemnată trebuie să ia imediat acţiunile corective necesare.

       

       28.2. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi de incendiu interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

 

       28.3. (1) Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile art. 27.8, pentru efectuarea unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, care include verificarea funcţionării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte:

       a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun

încercat la presiunea de lucru maximă;

       b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;

       c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru);

       d) sistemul de derulare funcţionează uşor;

       e) ţeava funcţionează corespunzător.

 

       (2) Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afișează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoană competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie.

       (3) La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

 

       28.4. La hidranţii de incendiu exteriori se verifică:

       a) starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;

       b) gradul de etanşeitate a garniturilor;

       c) existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.

 

       28.5. (1) De pe hidranţii amplasaţi în spaţiile verzi se înlătură pământul şi iarba, astfel încât poziţia lor să fie uşor de identificat în orice moment. În acelaşi scop, pe timpul iernii după fiecare ninsoare, se înlătură zăpada de pe cutiile hidranţilor.

 

       (2) În cazul efectuării unor lucrări (modernizarea unor căi de acces, săpături la diverse reţele, etc.) se urmăreşte permanent că hidranţii subterani să nu fie acoperiţi cu beton, asfalt, etc. sau să fie blocaţi prin parcare.

 

       28.6. Defectele frecvente ale hidranţilor de incendiu şi modul de remediere a acestora sunt prezentate în tabelul 28.1:”


Inscriere newsletter