Conform OMAI 138 / 2015, etapele sunt:

 

       "Verificarea stingătoarelor de incendiu

 

       ART. 18

 

       (1) Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.

 

       (2) În urma operațiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

 

       (3) În cazul în care în urma operațiunilor de verificare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

 

       ART. 19

 

       (1) Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:

 

            a) identificarea stingătorului;

            b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului;

            c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;

            d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;

            e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO2;

            f) etichetarea și sigilarea stingătorului.

 

       (2) Detalierea operațiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 3.

 

            Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu

 

       ART. 20

 

       (1) Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcționare în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.

 

       (2) Reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.

 

       (3) În urmă operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.

 

       (4) În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

 

       (5) Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de producător și cu care a fost certificat.

 

       (6) Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea rămasă în urmă descărcării.

 

       ART. 21

 

(1)   Operațiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:

            a) operațiunile prevăzute la art. 19 alin. (1);

            b) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării;

            c) demontarea stingătorului de incendiu;

d) curățarea și verificarea recipientului stingător și a fitingurilor – dispozitiv de control; ansamblu furtun și/sau pâlnii și/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare;

            e) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării;

            f) reîncărcarea cu agent de stingere;

            g) reasamblarea stingătorului;

            h) etichetarea și sigilarea stingătorului.

 

(2) Detalierea operațiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexă nr. 4.

 

     Repararea stingătoarelor de incendiu

 

      ART. 22

 

      (1) Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecțiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcționare.

 

      (2) Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.

 

      (3) Repararea se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.

 

      (4) În urma operațiunilor de reparare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.

 

      ART. 23

 

      (1) Operațiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:

 

a) operațiunile prevăzute la art. 19 alin. (1) și art. 21 alin. (1);

b) identificarea defectelor ce trebuie înlăturate;

c) verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei și a ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării);

d) asigurarea de piese conforme modelului certificat;

e) înlocuirea pieselor defecte;

f) reîncărcarea cu agent de stingere;

g) reasamblarea stingătorului;

h) etichetarea și sigilarea stingătorului.

 

(2)   Detalierea operațiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 5."

 


Inscriere newsletter