Conform OMAI 138/2015, înainte de începerea operațiunilor de verificare, reparare şi încărcare stingătoare, trebuie să se efectueze “identificarea” stingătorului de incendiu. În cazul în care identificarea nu este posibilă, acesta trebuie scos din uz. 

 

            Acest lucru subliniază faptul că firma prestatoare de servicii trebuie să știe în primul rând cine a produs stingătorul, care sunt numerele certificatelor EN 3-7:2004 + A1:2007 și/sau EN 1866-1:2008 (și implicit care sunt rețetele produselor) și să verifice dacă stingătorul se regăsește în lista mijloacelor certificate conform OMAI 88/2012.

            În al doilea rând, având la dispoziție informațiile de mai sus, firma prestatoare de servicii știe dacă are sau nu agreare de la producător și/sau dacă are acces (din stocul propriu sau prin achiziție)   la piesele de schimb și încărcăturile originale.

Implicit firma prestatoare de servicii cunoaște codurile pieselor originale și denumirea încărcăturii stingătorului.

 

            Toate informațiile de mai sus trebuie să se regăsească şi pe eticheta originală a producătorului. Tocmai de aceea este foarte important ca aceasta să nu fie îndepărtată, distrusă sau acoperită. Altminteri stingătorul este neidentificabil.

 

            Unele firme prestatoare de servicii de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare de incendiu îndepărtează eticheta originală și își pun propria etichetă făcând stingătorul neidentificabil.       

 

            Această situație este în afara legii. Respectivul stingător va trebui scos din uz. Pe lângă identificarea stingătoarelor citind informațiile de pe etichetă și verificarea corespondenței acestora cu Lista Mijloacelor Certificate conform OMAI 88/2012 prezentată pe site-ul www.igsu.ro, atât prestatorii cât și beneficiarii au posibilitatea să verifice dacă produsul în sine corespunde cu certificatul original emis de un laborator acreditat (Vezi capitolul “Verificarea conformității stingătorului”).

 

            Chiar dacă informațiile de pe etichetă sunt corecte și corespund cu Lista Mijloacelor Certificate conform OMAI 88/2012, în situația în care acestea nu corespund cu certificatul original (marcaje componente, dimensiuni, masă, structură cilindru etc.) înseamnă că stingătorul este neconform adică un fals care trebuie scos din uz și înlocuit.


Inscriere newsletter