Înainte de începerea operațiunilor de verificare și reparare a sistemelor de hidranți interiori, firmele autorizate trebuie să facă identificarea lor. Această etapă se realizează citind informațiile de pe eticheta originală a producătorului care trebuie să existe, să fie vizibilă  şi să conțină informații precum:

 

       - Numărul CE al laboratorului care a emis certificatul de conformitate al sistemului (ex: CE 1299);

       - Denumirea și datele de contact ale producătorului;

       - Numărul de referință al certificatului de conformitate;

       - Numărul de referință al standardului;

       - Tipul și modelul sistemului;

       - Diametrul exterior și interior al furtunului de refulare;

       - Presiunea de lucru;

       - Debitul minim;

       - Lungimea furtunului;

       - Tipul țevii de refulare.

 

            Cunoscând informațiile de mai sus, verificatorul (dar și beneficiarul) știu componentele care intră în dotarea sistemului în cazul în care este necesară înlocuirea uneia sau mai multora.

           

            De aceea, este critic ca eticheta originală să nu fie îndepărtată, distrusă sau acoperită. Altminteri sistemul este neidentificabil.

 

            Producătorul (sau distribuitorul acestuia) este obligat să livreze sistemele de hidranți interiori însoțite de această etichetă. Cealaltă care atestă verificarea/repararea sistemului va trebui lipită în completarea etichetei originale a producătorului și sub nicio formă nu o va înlocui pe această din urmă. De asemenea, este important că informațiile de pe etichetă să corespundă cu informațiile din certificatul de conformitate al produsului și cu marcajele componentelor sistemului.


Inscriere newsletter