Nu vă lăsăți păcăliți crezând că orice problema apare în perioada de garanție este exclusiv imputabilă producătorului sau prestatorului de servicii.

 

            Conform P118 - 2013 și beneficiarii au anumite obligații.

 

            Astfel, extras din ART 28:

 

       “28.1. (1) Hidranţii de incendiu - interiori şi exteriori - trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop, utilizatorul trebuie să desemneze o persoană care să

efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de risc de incendiu, dar cel puţin săptămânal.

 

       (2) La hidranţii interiori se urmăreşte, în principal:

 

       a) modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet;

       b) starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;

       c) accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi;

       d) să nu fie descompletat;

       e) să nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodări;

       f) marcarea să fie lizibilă şi corectă.

 

       (2) Persoana desemnată trebuie să ia imediat acţiunile corective necesare.

 

       28.2. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi de incendiu interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

 

       28.3. (1) Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile art. 27.8, pentru efectuarea unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, care include verificarea funcţionării cu furtunul derulat complet, sub presiune…”

 

            Mai mult: este foarte important să existe un document intern al societății prin care să faceți dovada că toate aceste puncte au fost îndeplinite de cadrul tehnic PSI.

 

            În situație de litigiu (un sistem de hidrant interior nu a funcționat pentru că robinetul nu a putut fi deschis), firma producătoare sau prestatoare de servicii poate invoca articolul 28 și în situația în care nu există un document doveditor că toate aceste controale au fost făcute de către beneficiar, acesta din urmă are toate șansele să-l piardă.


Inscriere newsletter