Dintre toate accesoriile PSI, doar furtunurile pentru sistemele de hidranți interiori și țevile de refulare se supun unor standarde armonizate tip EN (European Norm), respectiv EN 14540:2014 și EN 15182:2007.

 

            Furtunurile pentru stins incendii, racordurile, reducţiile, etc. nu au standarde armonizate. Ele pot fi certificate în conformitate cu diverse standarde naționale cum ar fi MSZ în Ungaria, DIN în Germania, PN în Polonia sau BS în Marea Britanie.

 

            În România, conform OMAI 88/2012 sunt acceptate atât produsele care au un certificat de tip EN cât și cele care au certificări conform normelor naționale din diverse state membre UE și se comercializează legal în acele țări.

 

            Obținerea de certificate pentru diversele accesorii PSI presupune aceiași pași ca în cazul stingătoarelor sau al sistemelor de hidranți interiori:

 

       1. Firma producătoare proiectează și produce un prototip de accesoriu care să fie în conformitate cu un standard european sau național al unui stat membru UE;

 

       2. Respectivele prototipuri sunt testate de un laborator acreditat;

 

       3. În situația în care mostrele testate satisfac cerințele standardelor, certificatele de conformitate sunt emise;

 

       4. În majoritatea cazurilor, controlul producției în fabrică (FPC) este auditat anual de reprezentanți ai laboratorului acreditat pentru a se asigura că producătorul respectă procedurile / documentele / materialele declarate;

 

       5. În baza documentației existente, societatea comercială din România care produce și/sau importă respectivele accesorii PSI face introducerea pe piață în conformitate cu prevederile OMAI 88/2012.  

 

            Valabilitatea certificatelor obținute de producători se menține atâta vreme cât:

 

       1. Termenul de expirare al documentelor nu este depășit;

 

       2. Rapoartele de audit anuale ale controlului producției în fabrică sunt favorabile în sensul că se stabilește că producătorul folosește materialele declarate si procedurile de producție impuse de standarde, totul în cadrul unui sistem de management al calității funcțional. Altfel spus, rolul auditului anual este de a stabili dacă produsele de serie corespund cu prototipurile testate inițial în laborator.


Inscriere newsletter