În cele ce urmează vom prezenta ce trebuie făcut pentru a avea siguranţa că lucrările de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare au fost executate corespunzător:

 

            Înainte de a preda stingătoarele:

 

       a. Verificați ce tipuri și modele de stingătoare aveți în dotare (10 stingătoare tip P6, model P6-E, 5 stingătoare tip P3 model TMPD3S etc) pentru a putea fi siguri că nu s-au schimbat etichetele sau chiar stingătoarele. Este bine să existe o evidență a acestora, utilă și pentru controalele din partea ISU, inventarul periodic, gestiunea de active etc.;

 

       b. Nu predați stingătoarele decât în baza unui proces verbal de predare-primire în care să fie trecute exact numărul, tipurile și modelele lor;

 

       c. Întotdeauna cereți oferta de service defalcată: preț manoperă, preț piese de schimb, preț încărcătură. Nu acceptați niciodată oferta generală tip “mentenanță stingător P6 = x lei” care "include tot" pentru că în realitate nu include nimic.

 

       d. Este bine dacă din stadiul cererii de ofertă aveți inventarul stingătoarelor făcut: tipuri, cantități și modele. Un prestator de servicii profesionist va verifica întotdeauna dacă poate face reparații și reîncarcări pe anumite modele de stingătoare adică dacă are agreări (licenţe) de service de la producători, dacă are piese și încărcături originale etc.

 

       e. Cereți o copie a certificatului care atestă că persoanele autorizate de CNSIPC (angajaţi ai firmei ofertante) pot efectua lucrări de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare de incendiu;

 

       f. Cereți o copie a certificatului care atestă că societatea comercială ofertantă este autorizată de CNSIPC pentru a efectua lucrări de verificat, reparat și reîncărcat stingătoare de incendiu. Verificați ca această firmă să se regasească in lista persoanelor juridice autorizate, publicată pe www.igsu.ro, secțiunea “Informații Utile”.

 

            Înainte de a recepționa și semna factura:

 

       a. Asigurați-vă că procesul verbal de primire corespunde cu procesul verbal de predare și dacă stingătoarele înscrise (tipuri, cantități și modele) sunt aceleași care apar in documente;.

 

       b. Cereți întotdeauna devizul defalcat al lucrărilor (manoperă, piese şi încărcături înlocuite). Nu acceptați o simplă factură “mentenanță stingător P6 = x lei”;

 

       c. Dacă aveți dubii că vi s-au înlocuit piesele de schimb din deviz, puteți cere piesele vechi înapoi, întocmai ca la service-urile auto. Acestea pot fi valorificate (plastic, cauciuc, bronz);

 

       d. Dacă aveți dubii că vi s-a înlocuit încărcătura, puteți cere dovada casării acesteia. Agenții de stingere folosiți trebuiesc neutralizați de către firme autorizate în acest domeniu de activitate și care emit certificate în acest sens. Dacă aveți dubii de exemplu că vi s-au schimbat 1000 kg de pulbere, puteți cere dovada casării acestora. În lipsa ei, agentul de stingere nu a fost schimbat cu siguranță.

 

       e. Cereți întotdeauna certificatul de calitate pentru lucrările executate. Acesta trebuie să fie semnat de persoana atestată să execute lucrări de verificare, reîncărcare și reparare stingătoare, drept conferit de certificatul acordat de CNSIPC.

 

            Împlinind toți acești pași, în calitate de beneficiar, înseamnă că ați făcut tot ce era posibil să nu fiți înselati de un prestator de servicii.

 

            Important de reținut: toate principiile aplicabile service-ului de stingătoare sunt identice cu cele aplicabile service-urilor auto.


Inscriere newsletter