In cele ce urmează, prezentăm ce trebuie făcut pentru a evita recepția și dotarea cu produse neconforme.

 

            Înainte de a comanda:

 

       a. Asigurați-vă că produsul ofertat (modelul) este înregistrat în Lista Produselor Certificate conform OMAI 88/2012 afișată pe site-ul www.igsu.ro, secțiunea “Informații Utile”;

 

       b. Cereți firmei ofertante documentele COMPLETE care au stat la baza introducerii pe piața din România: certificat emis de laborator autorizat, anexele tehnice ale certificatului (toate cele “8/8” pagini), desenele tehnice ale componentelor și codurile lor, desenul tehnic al ansamblului stingător;

 

       c. Cereți fișa tehnică a producătorului pentru respectivele modele;

 

       d. Confruntați informațiile din fișa tehnică cu informațiile din documentele originale;

 

            Înainte de a recepționa și semna factura:

       a. Asigurați-vă că informațiile de pe etichetă (model, focar, producător, agent de stingere, volum cilindru, număr de referință certificat) sunt aceleași cu informațiile din certificatul original + anexele tehnice ale acestuia + desenele componentelor + Registrul Produselor Certificate conform OMAI 88/2012 + fișa tehnică a produsulul + declarația de conformitate a producătorului;

 

       b. Măsurați dimensiunile stingătorului să fie aceleași cu cele din desenul tehnic al ansamblului stingător;

 

       c. Cântăriți stingătorul să nu aibă o masă foarte mică în raport cu ce ar fi normal;

 

       d. Verificați pansoanele cilindrilor să corespundă cu certificatul original;

 

       e. Verificați marcajele de pe valvă să corespundă cu certificatul original;

 

       f. Verificați informațiile prezentate în declarația de conformitate emisă de producator;

 

            Dacă toate cele de mai sus se verifică, înseamnă că avem de a face cu un stingător de incendiu conform.


Inscriere newsletter