În cele ce urmează va prezentăm ce trebuie să faceți pentru a evita recepția și dotarea cu sisteme de hidranți neconforme.

 

            Înainte de a comanda:

 

       a. Asigurați-vă că produsul ofertat (modelul) are certificat de conformitate cu EN 671-1:2012 sau EN 671-2:2012”;

 

       b. Cereți firmei ofertante documentele COMPLETE ale produsului: certificat emis de laborator autorizat, anexele tehnice ale certificatului (să existe toate cele “2/2” pagini), desenele tehnice ale componentelor și codurile lor (după caz);

 

       c. Cereți fișa tehnică a producătorului pentru respectivele modele;

 

       d. Confruntați informațiile din fișa tehnică a producătorului cu informațiile din documentele originale;

 

            Înainte de a recepționa și semna factura:

 

       a. Asigurați-vă că informațiile de pe etichetă (producător, număr de referință, nr CE, caracteristici tehnice, model) sunt aceleași cu informațiile din certificatul original + anexele tehnice ale acestuia + desenele componentelor + fișa tehnică a produsulul + declarația de conformitate a producătorului;

 

       b. Măsurați dimensiunile cutiei de protecție și ale furtunului de refulare să fie aceleași cu cele din fișa tehnică și certificate;

 

       c. Verificați marcajele de pe robinetul hidrant, racordul de refulare, furtunul de refulare, țeava de refulare;

 

       d. Verificați declarația de conformitate emisă de producător;

 

            Dacă toate cele de mai sus se verifică și informațiile corespund, înseamnă că produsul este conform.


Inscriere newsletter