Un produs este conform atunci când:

 

       1. Toate informaţiile disponibile în certificatele tuturor componentelor + certificatul sistemului + eticheta produsului + declarația de performanță emisă de producator corespund;

 

       2. Produsul in sine corespunde cu toate informaţiile de mai sus.

 

            Verificarea punctului 1 se face prin:

 

       - Studierea certificatelor componentelor (racord, furtun etc.) – practică folositoare mai mult autoritaţilor şi laboratoarelor certificate pentru a nu acorda validitate unui certificat de sistem în situaţia în care unul sau mai multe componente au certificate invalide (expirate);

 

       - Studierea certificatelor sistemelor emise de laboratoarele acreditate şi ale anexelor acestora;

 

       - Citirea informaţiilor de pe etichetă;

 

       - Verificarea validităţii declaraţiei de conformitate emisă de producător.

 

            Verificarea punctului 2 se face prin:

 

       - Măsurarea dimensiunilor cutiei de protecţie şi ale  furtunului de refulare;

 

       - Verificarea marcajelor componentelor: robinet hidrant, racord de refulare, furtun de refulare, ţeavă  de refulare si stabilirea corespondenţei acestora cu certificatul sistemului sau, după caz, cu certificatele fiecăreia în parte;

 

            Produsele sunt neconforme când există unul sau mai multe conflicte între informaţiile din documente şi produsul în sine (marcaje, dimensiuni, lungime furtun etc.).

 

            Un produs neconform este un furt, iar păgubitul este beneficiarul. Despre acestea temă există mai multe informaţii în capitolul despre cum pot fi înșelați beneficiarii.

 

 

IMPORTANT:

            Consultarea fişei tehnice oferită de producător poate fi irelevantă. Aceştia şi le compun intern, pot scrie şi modifica orice informaţie și nu sunt verificate şi nici validate de autorităţi. Sunt dese situaţiile când s-au pus falsuri pe piaţă şi fișele tehnice au fost modificate pentru a corespunde cu produsul falsificat şi nu cu avizul acestuia. Doar certificatele emise de laboratoarele acreditate conferă siguranţa şi integritatea informaţiei.


Inscriere newsletter