Un produs este conform atunci când:

 

       1. Toate informațiile prezentate în certificatele componentelor + certificatele produselor + Lista Produselor Certificate conform OMAI 88/2012 + eticheta produsului + declarația de conformitate corespund;

 

       2. Produsul în sine corespunde cu toate informațiile din documentele de mai sus.

 

            Verificarea punctului 1 se face prin:

 

       - Studierea certificatelor componentelor (cilindri, valve, agent de stingere) – practică necesară mai mult autorităților decât beneficiarilor, deoarece o parte din informațiile cuprinse în ele se regăsesc și în certificatul ansamblului stingător;

       - Studierea certificatelor emise de laboratoarele acreditate sau documentele care au stat la baza punerii pe piața din România (esențial pentru a face recepția produselor) și ale anexelor acestora;

       - Citirea informațiilor de pe etichetă;

       - Verificarea Listei Produselor Certificate conform OMAI 88/2012 (ca modelul respectiv să se regăsească) publicată pe site-ul www.igsu.ro, secțiunea Informații Utile;

       - Verificarea informațiilor din declarația de conformitate emisă.

 

            Verificarea punctului 2 se face prin:

 

       - Cântărirea stingătorului (multe din falsurile de pe piață se fac prin sustragere de pulbere sau alte  materiale);

       - Verificarea marcajelor componentelor să nu între în conflict cu informația de pe etichete și certificatul produsului (presiuni, temperaturi, pansoane producători);

       - Măsurarea produsului și verificarea ca dimensiunile (cilindru, valvă, ansamblu total) să fie cele din desenele tehnice care însoțesc certificatul emis de laboratorul acreditat.

 

IMPORTANT:

 

            Consultarea fișei tehnice oferită de producător este parțial relevantă. Producătorii își compun fișele tehnice intern și pot scrie și modifica orice informație. Acestea nu sunt verificate și nici validate de autorități. Sunt dese situațiile în care s-au pus falsuri pe piață și fișele tehnice au fost modificate. Doar certificatele originale emise de laboratoarele acreditate conferă siguranța si integritatea informațiilor necesare beneficiarului.

            Deși autoritățile române în momentul introducerii unui stingător în Lista cu Mijloace Certificate conform OMAI 88/2012 emit un certificat de conformitate, informația care se regăsește in acest document este incompletă.

            Firmele care vor să inşele, speculează acest lucru şi pun la dispoziţie doar notificările din partea autorităţilor române - incomplete şi insuficiente pentru a cunoaşte toate informaţiile necesare despre produse.

 

 

            Produsele sunt neconforme atunci când există unul sau mai multe conflicte între informațiile care apar în documente și produsul în sine (marcaje, dimensiuni, lungime furtun, masa nominală de agent de stingere etc.)     

 

            Un produs neconform este un furt, iar păgubitul este beneficiarul. Despre acestea vom menţiona mai multe informații detaliate în capitolul despre cum pot fi înșelați beneficiarii.


Inscriere newsletter